เริ่มแล้ว! อภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านได้ 40 ชม. สมพงษ์ เปิดหัว นายกฯ ค้าความตาย

เริ่มแล้ว! อภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านได้ 40 ชม. สมพงษ์ เปิดหัว นายกฯ ค้าความตาย

สมพงษ์ เปิดหัว นายกฯค้าความตาย ศึกซักฟอก อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีรายบุคคลวันแรก จากทั้งหมด 4 วัน เปิดฉาก ซักฟอกนายกฯ และรัฐมนตรี รวม 6 คน วันที่ 31 ส.ค. 2564 วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา เวลา 09.30 น. ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วาระ พิจารณา “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” วันแรก

รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในส่วนของการอภิปรายในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล วันนี้โดยพรรคฝ่ายค้าน นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอญัตติในสภา ได้เริ่มอภิปรายช่วงเวลาประมาณ 10.00 น. เปิดฉากซัด พล.อ.ประยุทธ์ว่า ไร้ความรู้ ไร้ความสามารถ บริหารประเทศล้มเหลว ผิดพลาดทุกเรื่อง โดยเฉพาะการระบาดโควิด-19

ภาคธุรกิจ ได้รับผลกระทบจากการ ล็อกดาวน์แบบเหมาเข่ง ไม่มีทิศทางเยียวยาภาคธุรกิจอย่างเหมาะสม จนต้องเลิกกิจการ ประชาชนอยู่อย่างลำบาก ต้องกลับภูมิลำเนา รัฐบาลออกมาตรการครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ งบประมาณหมดไปกับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ หนี้สาธารณะชนเพดาน เอสเอ็มอี เลิกกิจการจำนวนมาก

ท่ามกลางวิกฤต พล.อ.ประยุทธ์ มีพฤติการณ์ฉ้อฉลหลายเรื่อง เช่น การจัดซื้อวัคซีน อ้างว่ามีวัคซีนในพระปรมาภิไธย มาฉีดให้ประชาชน เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบัน

จัดซื้อวัคซีนผิดพลาดมาตั้งแต่ต้น ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริต แสวงหาผลประโยชน์จากบรรดานักการเมือง พวกพ้อง ทุจริตเกี่ยวกับการจัดหาและจองล่วงหน้า ทุจริตในการกระจายวัคซีนโดยการเลือกปฏิบัติ ดำเนินการ โดยล่าช้า ขาดความจริงใจ นายสมพงษ์ ยังอภิปรายว่า พฤติการณ์ของ  พล.อ.ประยุทธ์ จัดซื้อวัคซีนมีลักษณะ “ค้าความตาย”

โดยเห็นวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ เหิมเกริม คิดการใหญ่ ในการสร้างกำไรจากวัคซีนร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยหวังกอบโกยผลประโยชน์บนศากศพ และคราบน้ำตาของพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ ตลอดการอภิปรายของนายสมพงษ์ ได้ถูกนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ประท้วงเป็นระยะๆ แต่นายชวน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ยืนยันเป็นไปตามข้อบังคับ

31 ส.ค. ถ่ายทอดสดประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 1

31 ส.ค. ถ่ายทอดสดประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่ 1 ฝ่ายค้านกล่าวหาซักฟอก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

วันที่ 31 ส.ค. 2564 วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา เวลา 09.30 น. ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วาระ พิจารณา “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” วันแรก

โดยรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในส่วนของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในหลายเรื่อง เช่น  ไร้องค์ความรู้ ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบ ไร้คุณธรรมจริยธรรมและไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาล ผู้นำประเทศ ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลว  บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริต มีพฤติการณ์ฉ้อฉล ทุจริตต่อหน้าที่ในหลายเรื่อง ทั้งการจัดหาวัคซีนที่มีพฤติการณ์ปิดบังอำพราง ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ไม่ทั่วถึง เลือกปฏิบัติ และไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด มื่อประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือข่มขู่เอาผิดกับประชาชนและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังลุแก่อำนาจสั่งการให้มีการใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่ออกมาชุมนุมอย่างรุนแรงเกินสมควรกว่าเหตุตลอดมา

หมวดนโยบาย มีแนวโน้มสูงสุด มียอดเฉลี่ยการพูดถึง 53,017 ครั้งต่อวัน คิดเป็น 46.77% โดยพบว่าข่าวปลอมสูง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายออกมาเพื่อเยียวยาให้กับประชาชน มียอดการพูด การสนทนา การโพสต์ บทความ ถึงนโยบายเยียวยา การแชร์ข้อมูลความถี่สูงขึ้น

แนะนำ : เคล็ดลับต่างๆ | เว็บรวมวิธีต่างๆ How to | จัดอันดับซีรีย์ | รีวิวครีม